فرم ارسال اطلاعات گارانتی تایرهای باری پرایم ول ایران

فرم ارسال اطلاعات گارانتی تایرهای باری پرایم ول ایران

لطفا گزینه ها را با دقت پر نمائید . زمان ارسال این فرم به منزله شروع گارانتی است . در ضمن شما می توانید با ارسال شماره گارانتی به شماره پیامک 10003479 گارانتی خود را فعال نمائید .